Karla, Sinh viên BUILT Tương lai Video

Tháng Bảy 31, 2019


Chương trình máy bay không người lái của sinh viên Fullerton
Truyện ngắn
Tháng Chín 26, 2022

Máy bay không người lái là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la và các ngành nghề liên quan đến máy bay không người lái trên khắp Quận Cam đang bắt đầu bay. Theo Cục Thống kê Lao động, việc làm tổng thể bằng máy bay không người lái sẽ tăng 6% vào năm 2031… Đọc thêm - Báo cáo về Máy bay không người lái của Quận Cam Những điểm nổi bật Cơ hội tăng vọt