Lọc theo năm:


Taryn Vanderberg tốt nghiệp Saddleback

Sức mạnh của giáo dục nghề nghiệp: Taryn Vanderberg, sinh viên tốt nghiệp Saddleback

Tiêu điểm sinh viên

Đôi khi tác động của chương trình giáo dục nghề nghiệp ở trường cao đẳng cộng đồng rất sâu sắc, nó được mô tả rõ nhất bởi người mà nó tác động. Lấy ví dụ, Taryn Vanderberg. Được trang bị các kỹ năng… Đọc thêm - Sức mạnh của giáo dục nghề nghiệp: Taryn Vanderberg, sinh viên tốt nghiệp Saddleback