Lọc theo năm:


Thúc đẩy sự thành công của sinh viên CTE với sự tham gia của giảng viên

Dự án thành công

Các trường Cao đẳng Cộng đồng California đang trên đà của một kỷ nguyên mới. Trên khắp tiểu bang, các trường cao đẳng cộng đồng đang góp phần phát triển “Tầm nhìn 2030: Lộ trình cho California” mới được đề xuất. Đọc thêm - Thúc đẩy sự thành công của sinh viên CTE với sự tham gia của giảng viên


Hãy tán gẫu nào! Dịch vụ hướng dẫn khách kết nối các trường cao đẳng cộng đồng khu vực với các công ty

Dự án thành công

Victor Zendejas, phó chủ tịch điều hành của Classic Performance Products ở Placentia, chưa bao giờ biết câu hỏi của mình trong chatbot trang web Xây dựng Tương lai sẽ dẫn đến mối quan hệ với một số trường đại học… Đọc thêm - Hãy tán gẫu nào! Dịch vụ hướng dẫn khách kết nối các trường cao đẳng cộng đồng khu vực với các công ty