Salain ayon sa taon:


mga mag-aaral na sumasayaw sa klase

Pagbuo ng Kinabukasan ng Career Education: Ipinagmamalaki ng Innovative Marketing Campaign ang Limang Taon ng Tagumpay

Ang tampok na kuwento

Noong 2016, nilikha ng Lehislatura ng California ang California Community College Strong Workforce Program na may misyon na bumuo ng mas maraming pagkakataon sa workforce at iangat ang mga manggagawang mababa ang sahod sa mga trabahong may buhay na sahod sa pamamagitan ng paglikha… Magbasa pa - Pagbuo ng Kinabukasan ng Career Education: Ipinagmamalaki ng Innovative Marketing Campaign ang Limang Taon ng Tagumpay