Salain ayon sa taon:


sticky note na may nakasulat

Nakakatulong ang Customized na Pagsasanay ng Saddleback College sa mga Negosyo na Umunlad at Umunlad ang mga Empleyado

Ang tampok na kuwento

Nang gusto ng de-kalidad na technician na si Anthony Salinas na pagbutihin ang kanyang mga propesyonal na kasanayan, hindi niya kailangang umalis sa trabaho para dumalo sa pagsasanay. Sa halip, ang pagsasanay ay dumating sa trabaho. Kahit na mas mabuti, ito ay pagsasanay ... Magbasa pa - Nakakatulong ang Customized na Pagsasanay ng Saddleback College sa mga Negosyo na Umunlad at Umunlad ang mga Empleyado


mga mag-aaral na sumasayaw sa klase

Pagbuo ng Kinabukasan ng Career Education: Ipinagmamalaki ng Innovative Marketing Campaign ang Limang Taon ng Tagumpay

Ang tampok na kuwento

Noong 2016, nilikha ng Lehislatura ng California ang California Community College Strong Workforce Program na may misyon na bumuo ng mas maraming pagkakataon sa workforce at iangat ang mga manggagawang mababa ang sahod sa mga trabahong may buhay na sahod sa pamamagitan ng paglikha… Magbasa pa - Pagbuo ng Kinabukasan ng Career Education: Ipinagmamalaki ng Innovative Marketing Campaign ang Limang Taon ng Tagumpay