Salain ayon sa taon:

Lahat ng Kwento


sticky note na may nakasulat

Nakakatulong ang Customized na Pagsasanay ng Saddleback College sa mga Negosyo na Umunlad at Umunlad ang mga Empleyado

Ang tampok na kuwento

Nang gusto ng de-kalidad na technician na si Anthony Salinas na pagbutihin ang kanyang mga propesyonal na kasanayan, hindi niya kailangang umalis sa trabaho para dumalo sa pagsasanay. Sa halip, ang pagsasanay ay dumating sa trabaho. Kahit na mas mabuti, ito ay pagsasanay ... Magbasa pa - Nakakatulong ang Customized na Pagsasanay ng Saddleback College sa mga Negosyo na Umunlad at Umunlad ang mga Empleyado